Banden bij Vallei Autogroep

Klantenservice Vallei Auto Groep: 0318 - 509 980

Een momentje geduld s.v.p. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Juridische informatie


Continental Banden Groep (Continental) kan de informatie op deze websites en de producten en diensten hierin omschreven op elk moment en zonder voorafgaande melding aanpassen of bijwerken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de websites van Continental geen garanties of informatie over kenmerken die Continental aansprakelijk kunnen stellen, hetzij expliciet of impliciet. Dit is van toepassing op de huidige geldigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de desbetreffende informatie.

Continental kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar websites. Hierbij is het uitgesloten om Continental aansprakelijk te stellen voor direct of indirect verlies/schade, eisen tot schadeloosstelling en/of schade van welke soort of op welke wettelijke grond dan ook, ten gevolge van het raadplegen of het gebruik van de websites, in het bijzonder met inbegrip van de besmetting van uw computer door een computervirus.

Het bestaan en uitvoeren van verplichtingen en de aansprakelijkheid van Continental voor haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de respectievelijke contractuele overeenkomsten, afgesloten met het oog op bovengenoemde verplichtingen en aansprakelijkheid.


Bewaren en verwerken van gegevens

Continental bewaart enkel persoonlijke gegevens, die betrekking hebben tot gebruikers van haar websites, als hiervoor toestemming wordt gegeven. De enige gegevens die worden bewaard, hebben betrekking tot de datum en tijd van het bezoek, de bezochte websites, de naam van de Internet Service Provider en de website van waaruit de gebruiker de websites van Continental raadpleegde. Continental gebruikt deze informatie om de activiteit op de website te registreren, om statistieken te genereren en om de diensten en informatie op de websites te verbeteren. Persoonlijke gegevens van gebruikers die hiervoor hun toestemming hebben gegeven, worden enkel gebruikt voor de verwerking van informatie of voor die doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven, in naleving van de wet op gegevensbescherming. Continental  zal dergelijke gegevens nooit doorspelen aan andere bedrijven voor zelfstandig gebruik. Continental zal een bedrijf nooit gegevens (persoonlijke of niet-persoonlijke) bezorgen voor zelfstandig gebruik.

Op aanvraag heeft u het recht om gratis informatie te ontvangen betreffende uw bewaarde persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht deze gegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. 

Als u websites of bestanden raadpleegt vanuit onze websites en u wordt verzocht persoonlijke informatie in te geven, wees er dan van bewust dat deze gegevens over het Internet worden verzonden op onbeveiligde wijze en dus geraadpleegd en gemanipuleerd kunnen worden door derden.


Links naar andere websites

Links naar websites beheerd door derden worden aangeboden als een extra dienst voor u. Zulke websites staan volledig los van Continental. Continental is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van om het even welke van deze websites van derden, die u zou kunnen raadplegen via de Continental websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de naleving van de wet op gegevensbescherming of het gebruik van zulke websites.


Handelsmerken en auteursrecht

De handelsmerken en logo’s die verschijnen op deze websites zijn eigendom van Continental of haar dochterondernemingen. De informatie op deze websites mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als zijnde een licentie of toestemming om handelsmerken te gebruiken. Hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental vereist. Het ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden. Continental zal haar intellectuele eigendomsrechten doen gelden over de hele wereld, onderhevig aan de wetten die voor ieder afzonderlijk geval van toepassing zijn.

 

Copyright © 2013 Continental Banden Groep.

 

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, graphics, animaties, video’s, muziek, geluiden en ander materiaal op deze websites zijn onderworpen aan de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Continental en haar dochterondernemingen. Continental bezit het auteursrecht voor de selectie, coördinatie en schikking van de materialen op deze website. Deze materialen mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden. Ze mogen niet aangepast worden of op andere websites worden gebruikt.

Ruime keuze in assortiment Ruime keuze in ons assortiment banden

Keuze voor afhalen of montage Uw bestelling zelf afhalen of laten monteren

Veilige betaling iDEALVisa MastercardMaestro